Nguyễn Vân | 2022-04-01T06:27:44.621575
Chính sách bảo mật Khi quý khách truy cập vào Trang web này, Trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. ĐLĐ cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của Trang web gửi đến trình duyệt của quý khách khi quý khách truy cập vào Trang web. Việc sử dụng chức năng này sẽ giúp ĐLĐ hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của quý khách khi truy cập vào Trang web. ĐLĐ cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của quý khách cùng với các thông tin khác mà quý khách cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email quý khách gửi cho ĐLĐ, hoặc các thông tin quý khách điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra và hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại. Các thông tin thu thập được bảo vệ theo chính sách như sau:
Nguyễn Vân | 2021-02-24T02:37:02.194583
Julia Le | 2020-09-12T12:29:33.993313
Which means she could be modelling anything from Elie Saab couture to Levi’s denim, and it’s always cool.
Julia Tran | 2020-09-12T12:29:33.993310
Which means she could be modelling anything from Elie Saab couture to Levi’s denim, and it’s always cool.
Julia Pham | 2020-09-12T12:29:33.993291